Có thể nói, khách hàng trẻ tuổi chính là một trong những đối tượng chính và quan trọng nhất của một chiến dịch marketing online, bởi họ có đầy đủ những kiến thức để sử dụng internet một cách thành thạo, cũng như thường xuyên thực hiện mua sắm online […]

Continus reading